WE ALSO SPEAK THESE LANGUAGES

Povinné informace

Povinné informace dle zákona o obchodních korporacích

_____________________________________________________________

Hypodům s.r.o.
V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo: 05729068
Spisová značka: C 269690 vedená u Městského soudu v Praze
Datum vzniku a zápisu: 19. ledna 2017

____________________________________________________________

Vázaný zástupce společnost Hypodům, s.r.o. IČO: 05729068 jednající jménem společnosti Broker Trust, a.s., která je v registru ČNB vedena jako Samostatný a Investiční zprostředkovatel pod IČO: 26439719. . Zprostředkovává tedy pojištění, doplňkové penzijní pojištění, úvěry a investice. Bližší informace získáte na www.brokertrust.cz/proklienty

Společnosti Hypodum s.r.o. a BROKER TRUST a.s., jejich vázaní zástupci a zaměstnanci vázaných zástupců se nezabývají poskytováním rady podle § 85 zákona 257 / 2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.